Erik Abrahamsen
Født: 9-4-1893 i Brande
Død: 17-2-1949
Gravsted: Mariebjerg Kirkegård - Gentofte (nedlagt)

Biografi
Erik Schack Olufsen Abrahamsen, professor i musikvidenskab, dr.phil., der var søn af læge I.M. Abrahamsen og Kornelia Olufsen, bestemte sig efter studentereksamen fra Schneekloths Skole i 1910 for musikken og gennemgik konservatorieuddannelsen 1910-13. Ved sin afgang blev han organist og kantor ved Lutherskolen i København. I 1917 tog han som den første herhjemme magisterkonferens ved universitetet hos professor Angul Hammerich (25-11-1848 - 26-04-1931). Samtidig ledede han musikafdelingen på Det Kongelige Bibliotek inden han i 1920erne rejste til Schweiz, hvor han studerede hos Peter Wagner ved universitetet i Freiburg. Her tog han i 1923 doktorgraden på en afhandling om tyske og franske stilelementer i den gregorianske sang og i den danske folkevise. Året efter blev han docent ved Københavns Universitet og to år senere professor i musikvidenskab. Han oprettede i 1934 det musikvidenskabelige laboratorium i Kunstindustrimuseet. Erik Abrahamsen beklædte en række tillidshverv inden for musikken og virkede i en lang årrække som musikkritiker - først ved Nationaltidende og fra 1939 ved Berlingske Tidende. Foruden sin doktorafhandling udgav han en Musiklære for Gymnasiet, sammen med dr. Marius Kristensen en middelalderlig klosterbog, med Grüner Nielsen Danmarks gamle Folkeviser og desuden "Bibelske salmer med oldkirkelige melodier". Erik Abrahamsen døde efter en langvarig infektionssygdom, der gradvist havde udmattet hans konstitution og arbejdskraft.


Har arbejdet med følgende 1 film:
Jeg har elsket og levet (1940)Ide