Charlotte Wisøfeldt
Født: 7-11-1965


Har medvirket i følgende 1 film:
Kampen om den røde ko (1987)