Ole Fro


Har medvirket i følgende 1 TV-serier:
Een gang strømer (1987) 1 Finn Fange