Helga Huld
Født: 25-7-1866 i Frederiksberg
Død: 9-5-1948
Gravsted: Bispebjerg Kirkegård - Kbh

Biografi
Helga Vilhelmine Christine Huld, skuespiller og teaterdirektrice, der var datter af snedkermester Th. Huld, blev i 8-års alderen ansat ved Det Kongelige Teaters Ballet. I 1886 kom hun på Det Kongelige Teaters dramatiske elevskole og debuterede på Folketeatret i 1887. Hun var ved den kgl. ballet til 1890 og havde derefter engagement ved Casino. I ca. 20 år var hun teaterdirektrice i provinsen. Hun søgte i 1924 ved sin bevillings fornyelse om at få den udvidet til at gælde for købstæderne på samtlige ugedage og samtidig at få den udstrakt til at gælde fra 1. september til 1. maj. Hun anførte bl.a. at hun altid havde opført god dansk dramatik og undlod at nævne at hun i lange tider mest havde spillet forestillinger som "Marens kyllinger", "Ridderen af Randersbro" og "Sørens far har penge". Hun fik dog bevillingen fornyet på de hidtidige vilkår, men i 1926 fik hun ikke bevillingen fornyet.