Leon Restorff
Født: 2-9-1883 i København
Død: 5-11-1955 (72 år)
Gravsted: Frederiksberg Kirkegård - Kbh

Biografi
Leon Emil Restorff, vise- og kabaretsanger, komponist, var oprindelig uddannet som tandlæge og praktiserede i ni år inden han lukkede sin praksis og kastede sig over sangen. Det var Lorry Feilberg, der engagerede ham til at underholde gæsterne i Drachmann Kroen. Her skabte han sig egen lette, muntre stemning, når han spillede og sang Drachmann sange. Også Hans Hartvig Seedorff Pedersens og Sigfred Pedersens viser hørte til hans repertoire. Han blev kaldt for visens landsknægt, når han fortolkede den muntre, den folkelige vise hos Lorry, på Royal, i Færgekroen og ude i landet. I de sidste år kæmpede Leon Restorff med sygdom og vanskeligheder. Leon Restorff blev i 1923 skilt fra Jacobine Caroline Hansen og blev den 18. maj 1927 gift på Frederiksberg Rådhus med Lilly Irene Dahlgård (f. 25-04-1904)