Anna Kjerrumgaard
Født: 24-12-1866 i København
Død: 11-10-1939
Gravsted: Bispebjerg Kirkegård - Kbh

Biografi
Anna Kjerrumgaard, skuespillerinde, tilhørte scenen fra sin barndom og debuterede som 7-årig i en nytårsrevy på Thalia Teatret og et par år efter spillede hun Adéle i "Et Vajsenhusbarn" på Folketeatret. Da hun var femten dansede hun på Vesterbros Teater, hvor der også opførtes pantomimer og blev af Volkersen tilbudt at komme til Pantomimeteatret i Tivoli. Hun blev elev hos en italienerinde, frk. Petoletti, der var i slægt med den kreds, der indførte pantomimen i Danmark. Hun dansede som Columbine på Pantomimeteatret og blev ved at spille til hun var 50 år. I senere år holdt hun sig til det ældre rollefag, men følte sig hele livet knyttet til Pantomimeteatret. I nogle år rejste hun med en søster til Tyskland om vinteren og optrådte i et selvkomponeret dansenunmmer. Hun havde stjernerang på de store varietéer og turnérede også i Rusland og Italien. Hun var til det sidste virksom ved alle nyindstuderinger og var den eneste der huskede de gamle Casorti-Pantomimer til mindste detalje. På opfordring af Tivolis direktion nedskrev hun scenegangen i alle de gamle pantomimer, så teatret er i besiddelse af et værdifuldt arkiv.