Allan Steinmetz


Har medvirket i følgende 1 revyer:
Vindbyholt Revyen 1987