Wladimir Kandel
Født: 18-8-1930
Død: 30-3-2006
Gravsted: Manglende oplysning

Biografi
Sergej Wladimir Kandel var født i Danmark, hvor faderen var kapelmester og violinist. Han blev i 1949 klaverelev på École Normale de Music og tilbragte en del af sine ungdomsår i udlandet, bl.a. et flerårigt ophold i Salzburg, hvor han videreuddannede sig på Akademie Mozartheum. Han fordybede sig især i Mozarts musik og arbejdede for Salzburg-festspillene. Han gav i årene 1954-60 en række koncerter over hele Europa. Fra 1963-67 blev han uddannet som buffo-tenor ved Landestheater Salzburg og herhjemme supplerede han med uddannelse som opera-sceneinstruktør. I 1969 dannede han Copenhagen Summer Festival, som han ledede frem til 1984. I 1976 blev han særuddannet som teolog og fik embede som sognepræst i Vollerslev-Gørslev Pastorat mellem Køge og Ringsted. Wladimir Kandel passede sit hverv som sognepræst frem til sin pensionering i 2000, hvorefter han sammen med sin hustru flyttede til Lolland og etablerede sig i en gammel skovriderbolig under Engtofte Gods. Han skrev i en årrække artikler og essays om musikhistoriske emner - især om opera og særlig om Mozart - samt debatindlæg, kronikker og anmeldelser til såvel danske som udenlandske aviser og fagblade. Wladimir Kandel spillede prof. dr. Hupfelsiedler aus Salzburg mit Orchester i "Olsen banden på spanden".


Har medvirket i følgende 2 film:
Olsen-banden på spanden (1969) 
Med kærlig hilsen (1971)Bratsch-spiller

Har medvirket i følgende 1 udenlandske film:
Z.P.G. - Zero Population Growth (1972)