Jens Larsen-Græsted
Født: 25-8-1874 i Tikøb
Død: 25-3-1942 (67 år)
Gravsted: Tikøb Kirkegård (nedlagt)

Biografi
Jens Ludvig Larsen-Græsted, humorist og radiostjerne i 1930erne, blev født i Teglstrup Hegn ved Helsingør som søn af skovløber Anders Larsen og Juliane Jensen. Han blev udlært som sadelmager og tapetserer i 1874 og etablerede sig med eget værksted i Gilleleje. Han fortsatte med virksomheden, da han i begyndelsen af 1900-tallet flyttede til Græsted og snart efter involverede han sig i flere samfundsområder og var bl.a. stærkt optaget af afholdsbevægelsen. Han blev redaktør af flere blade, bl.a. Nordsjællands Social-Demokrat og efterhånden som han fandt arbejde af en helt anden karakter gled det oprindelige håndværk i baggrunden. Han havde bl.a. et forsikringsagentur og stod for opkrævningen af den lovpligtige forsikring på egnens gårde. Han var socialdemokratisk medlem af Græsted sogneråd og skrev som referent til flere aviser. Endvidere skrev han noveller og under pseudonym leverede han stof til tidsskriftet "Hus og Hjem". Larsen-Græsted var dog først og fremmest forbundet med muntre fortællinger i sjællandsk dialekt. Han var en kendt radiostemme allerede i radioens barndom og udover de muntre fortællinger havde han mange andre indslag f.eks. historiske foredrag om bondeliv og oplæsning af Holberg-skrifter. Hans popularitet var meget stor og holdt sig i mere end en menneskealder. Det kom til udtryk, da mange af hans monologer indspillet på grammofonplade f.eks. "Fordvognen", "Stamtavlen", "Støvslugeren" og "Jens Olsens mening om franske kapsko og danske træsko" blev ønsket i radioens ønskeprogram Giro 413 længe efter hans død.