Oskar Gyldmark
Født: 11-3-1893 i København
Død: 8-4-1977
Gravsted: Solbjerg Parkkirkegård - Frederiksberg

Biografi
Oskar Kristian Gyldmark, komponist, tog orgeleksamen i 1915 og var fra 1921 organist og kantor ved Københavns Begravelsesvæsen. Han var stærkt engageret i korsang og blev i 1927 dirigent for mandskoret Brage. Oskar Gyldmark fik med tiden adskillige tillidshverv indenfor danske arbejdersangkors organisationer og var fra 1940 leder af De samvirkende københavnske arbejdersangkor. Han var leder for flere sommerfestivals med disse kor i København, Holland, Norge og Sverige. Han komponerede flere suiter for orkester bl.a. Balletsuite, Baroccosuite, Landlig Suite og Vaarbrud og talrige arbejdersange bl.a. "Danmark for Folket", "Vandrersangen", "Vi bygger Fremtidens Danmark", "Danmarks Have", "I Mindelunden" og "Sønderjylland". Han var en af de centrale komponister, der leverede melodier til bl.a. Oskar Hansens og H.C. Hansens sange. Oskar Gyldmark var bror til Sven Gyldmark og Hugo Gyldmark. Efter at være blevet enkemand i 1947 giftede Oskar Gyldmark sig den 5. oktober 1949 på Københavns Rådhus med Ella Elisabeth Jønsson, født Frederiksen (f. 31-03-1905)


Har arbejdet med følgende 1 revyer:
Nykøbing F. Revyen (1955)Musik