Henrik Christian Bornemann
Født: 0-0-1812
Død: 17-9-1866 (54 år)
Gravsted: Assistens Kirkegård - Nørrebro - Kbh

Biografi
Henrik Christian Bornemann var uafbrudt ansat ved Casino siden dette teaters begyndelse. Han besad ikke noget fremragende talent, men havde navnlig sin force i mindre komiske roller. Han døde efter tre måneders sygdom og efterlod sig en talrig familie i trange kår. Det lange sygeleje havde i den grad forværret hans i forvejen kummerlige tilværelse - og alt hvad han ejede - indtil det sidste - var pantsat og hans familie blottet for det allernødvendigste. Henrik Christian Bornemann var gift med Agnes Carlsen.


Har medvirket i følgende 2 revyer:
Casino 1849 1850