Arne Møller
Født: 28-1-1923 i København
Død: 12-6-1992 (69 år)
Gravsted: Helgenæs Kirkegård, Stødov, Syddjurs

Biografi
Arne Georg Vilhelm Møller, skuespiller og entertainer, var søn af gørtler Johan Georg Julius Møller og hustru Vilhelmine Caroline Lindballe. Han var i sin ungdom ansat som annoncesælger på Politiken og kom senere til Berlingske Tidende. Sideløbende optrådte han om aftenen med et komisk nummer på Bakkens Friluftsscene, men da det kom avisen for øre blev han stillet overfor valget at fortsætte som annoncesælger eller at vælge gøglet. Arne Møller valgte det sidste. Siden optrådte han i begyndelsen af 1950erne i et artistnummer, hvor han i sømandskostume kastede med en kvinde og senere deltog han i duoen Frank & Miller. Derefter begyndte han under kunstnernavnet Arne Miller at optræde solo og kastede sig impulsivt over de forskellige opgaver som bød sig. Han optrådte som entertainer og konferencier ved gadefester og på blokvogne, var julemand i Slagelse havde optræden i Wandy Tworek's sommercabaret i Sdr. Stenderup og i kabaret på Impala i Silkeborg, ligesom han deltog i "Revyernes Revy" i København i 1982. Desuden var han med i børneudsendelse i Danmarks Radio og i tv-udsendelsen "TV i Teltet". I slutningen af 1960erne blev han engageret af Gordons Dry Gin i et reklamenummer, hvor han blev fuldere og fuldere - et nummer som dengang tog store kegler. Han optrådte bl.a. med fuldemandsnummeret i Prater i København, hvor han også var parodist og siden på lokal TV i Århus. Et tilfældigt møde med skuespilleren Carl Ottosen på Nørrebrogade i København blev anledningen til at han fik tilbudt flere filmroller. Hans evne for at spille fuld mand gav ham filmrollen i "Nøglen til Paradis", som bl.a. blev optaget ved Henning Karmarks villa på Costa del Sol. Overfor Aage Stentoft aflagde han prøve på sin kunnen og fik tilbudt rollen efter sin demonstration. Filmrollerne ophørte med Carl Ottosens død i 1972 og Arne Møller var derefter til sin død ansat i et østrigsk firma som sælger af ulddyner. Han fortsatte dog sideordnet med sin optræden. Han blev gift med Dora Møller, som var ham en stor støtte og som fulgte ham i de forskellige opgaver han påtog sig. Efter hans død fortsatte hun iøvrigt gennem 10 år i hans job som sælger.


Har medvirket i følgende 6 film:
Det er så synd for farmand (1968)Kongresdeltager
Sjov i gaden (1969)Fløjtens håndlanger
Pigen fra Egborg (1969)Arne - karl på Egborg
Nøglen til Paradis (1970)Fuld mand
Præriens skrappe drenge (1970)Bartender
Med kærlig hilsen (1971)Falden herre

Har medvirket i følgende 3 revyer:
Hotel Impala, Silkeborg 1982
Molbo-Revyen 1980
Sdr. Stenderup - Kolding 1985

Link til yderligere info:
https://www.youtube.com/watch?v=3K7E3j8Dy1U