Frk. Sech-Christensen

Biografi
Frk. Sech-Christensen medvirkede i Valby Sommerrevue "Op ad bakken" i Korups Have i 1922.