Sven Rosendal

Biografi
Sven Rosendal medvirkede i "Smilets Revy" på Rosenteatret i Århus i 1982.


Har medvirket i følgende 2 revyer:
Rosenteatret 1982
Tivoli Frihedens revyer - Århus 1983