Franz Zierhut
Født: 7-1-1895 i Ausbach, Tyskland
Død: 24-5-1955
Gravsted: Manglende oplysning

Biografi
Franz Joseph Zierhut, kapelmester og cigarhandler, havde som søn af musiker Alois Zierhut allerede en lang musikalsk fortid bag sig da han kom til Danmark. Her fik Gerda Christophersen øje på den unge wienermusiker og engagerede ham straks til sine operette-turnéer. I adskillige år rejste han med Gerda Christophersens teaterselskab og da han lagde op tog han det mindre anstrengende engagement som kapelmester ved Folketeatret hos Thorvald Larsen. Det var dengang der endnu var mellemaktsmusik og da den ophørte stod han ledig og måtte påny søge ud til provinsen. Det var sikkert ikke helt lette år for ham. Han spillede her og der og alle vegne, gjorde overalt god fyldest, men den karriere han drømte om da han kom til Danmark fik han aldrig fuldført. En fast tilknytning bevarede han gennem årene til Nykøbing Sommerteater, hvor han var meget populær som sommerteatrets kapelmester. Han var gift med Lilly Gudrun Karla Hansen.


Har arbejdet med følgende 7 revyer:
Over sø og land (1934)Kapelmester
Fru Gerda-Revyen (1943)Kapelmester
Nykøbing F. Revyen (1944)Kapelmester
Fru Gerda-Revyen (1945)Kapelmester
Fru Gerda-Revyen (1946)Kapelmester
Nykøbing F. Sommerrevy (1948)Kapelmester
Nykøbing F. Revyen (1950)Kapelmester