Elisabeth Tassing
Født: 25-11-1944 (75 år)

Biografi
Elisabeth Tassing tog efter studier på Aarhus og Københavns Universiteter den teologiske embedseksamen i København i 1971. Herefter underviste hun i en årrække på Blaagaard Seminarium, hvorpå hun i 1977 skiftede klasseværelset ud med de skrå brædder og blev skuespiller i gruppeteatrene Natholdet og Skifteholdet, som hun turnerede med i et par år. Derpå blev Elisabeth Tassing optaget på Statens Teaterskole, hvor hun blev uddannet skuespiller i 1982. Teologien blev dog ikke lagt på hylden, og efter en tur på Pastoralseminariet blev hun i 1984 præst i Birkerød og Høsterkøb Sogne. Her virkede hun indtil 1988, hvor hun blev præst for den danske menighed i Sydcalifornien, en stilling hun bestred indtil 1991. Efter hjemkomsten fra USA har Elisabeth Tassing været præst i Helsingør Stift, primært i Domprovstiet. Elisabeth Tassing har bidraget til prædikensamlinger og -vejledninger, ligesom hun underviser på Folkeuniversitetet og holder foredrag om teologiske og kunstneriske emner.


Har medvirket i følgende 1 TV-serier:
Hotellet (2000-2002) 2 Præsten