Aage Oderwald-Lander
Født: 29-5-1884 i København
Død: 10-11-1946 (62 år)
Gravsted: Solbjerg Parkkirkegård - Frederiksberg

Biografi
Hans Aage Oderwald-Lander, teaterdirektør, var søn af sergent Johannes Nikolaj Heinrich Oderwald-Lander og hustru Anna Frederikke Pedersen. Han sejlede i sin ungdom som maskinmester, men lod sig siden uddanne som sanger. Han medvirkede bl.a. i Vennelyst-revyen 1918 og senere også på københavnske scener bl.a. Scala. Fra 1924 til 1934 var han kunstnerisk leder i Kasino. Derefter var han skuespiller i Vennelyst og blev senere grosserer. Han blev gift den 29. august 1915 i præstens hjem i Holmens sogn med skuespillerinden Solveig Oderwald-Lander og blev senere i andet ægteskab borgerligt gift i Aarhus den 17. marts 1932 med skuespillerinden Valborg Bolette Thora Oderwald-Lander, født Andersen.