Bernhard Bjerregaard-Jensen
Født: 15-1-1888 i København
Død: 21-3-1962
Gravsted: Bispebjerg Kirkegård - Kbh

Biografi
Bernhard Alfred Sigfred Bjerregaard-Jensen, musiker, var søn af sømand Ludvig Jensen og hustru Alma Josefina Rosdahl. Efter at have gennemgået en alsidig uddannelse i klaverspil hos den svenske professor Wilh. Stenhammar og violinspil hos kgl. koncertmester Ludvig Holm samt musikteori hos komponisten og senere radiomusikchef Peder Gram tog han organisteksamen i 1916. I årene forinden havde han virket som musiker i udlandet dels i Sverige 1905-11 som pianist, komcert-akkompagnatør og kapelmester (Stora Teatern i Malmø) og dels som pianist i forskellige europæiske orkestre 1911-14. Den første verdenskrigs udbrud afbrød de udenlandske engagementer og han kom derefter til at virke herhjemme en årrække som kapelmester ved forskellige scener bl.a. Vinterpaladset, Over Stalden Teater og Nørrebros Teater. I denne periode skrev han en række af de melodier, der gjorde hans navn kendt som komponist. Fra årene 1915-16 vil man også erindre hans musik til et par Tivoli-pantomimer "Sort og hvidt" og "Tronskiftet på troldhøj". Foruden revy- og underholdningsmusik skrev han en del lødigere musik f.eks. Japansk suite for orkester, Elegi for strygere og Intermezzi for violin og klaver. Endelig skrev han en del sange til digte af Louis Levy og A.C. Meyer. I senere år virkede han som lærer i musikteori samt som en meget skattet og benyttet instrumentator og musikarrangør for musikforlag og Danmarks Radio. Bernhard Bjerregaard-Jensen var gift med Anna Johanne Marie Tranemoes.


Har arbejdet med følgende 3 revyer:
Den rigtige (1915)Musik
Den nyeste (1916)Arrangeret musikken
- Alt i Danas have (1925)Musik