Gunver Fønss Federspiel
Født: 11-5-1895 i Fredericia
Død: 24-1-1963 (67 år)
Gravsted: Ordrup Kirkegård - Kbh (nedlagt)

Biografi
Gunver Fønss Federspiel var datter af forfatter, adjunkt Otto Carl Christian Fønss (28-09-1853 - 20-12-1922), der var skolemand i Fredericia og Laura Karen Sofie Søndergaard (død 16-01-1949). Hun tog studentereksamen i 1914 og blev uddannet på Det Kongelige Teaters elevskole 1915-16. Hun debuterede i 1915 som sergent Petra i "Ungen" på Det Kongelige Teater. I 1917 blev hun cand. phil. og var i årene 1917-19 tilknyttet Odense Teater, hvor hun havde roller i "Fruentimmerskolen", "En spurv i Tranedans", "Den gamle præst", "Diamanten" og "Den blaa fugl". Men hendes trang til at skrive meldte sig og hun skrev bogen "Primadonna", som fik stor succes og via den kom hun ind i journalistikken. Hun forlod scenen og var i en lang årrække redaktør af "Husmoderens Blad", ligesom hun arbejdede som journalist med kvindestof på Ekstra-Bladet. Da hendes mand blev direktør for Bellevue Teatret kastede Gunver Fønss Federspiel hele sin energi ind i driften af denne scene. Hun blev den 22. maj 1924 gift i Aarhus Domkirke med skuespilleren Ejner Federspiel og er mor til skuespillerinden Birgitte Federspiel. Hun var søster til forfatterinden Erna Heinberg (f. 29-06-1898).