Poul Møller
Født: 4-2-1896 i Gentofte
Død: 8-3-1964
Gravsted: Søndermark Kirkegård - Frederiksberg

Biografi
Poul Christian Møller var søn af grosserer Viktor Johan Bigler og Ruth Elisabeth Regine Hansen. Han debuterede i 1918 hos Otto Jacobsen og rejste i de fleste år som skuespiller landet rundet med turnerende teatre, fx. med Ove Bassøe, Aage Brynje og Arne Jensen teaterselskaber. I midten af 1930erne engagerede Betty Nansen ham og knyttede ham til sin stab. Han var derefter i nogle sæsoner på den anden side af Alléen på Frederiksberg Teater, hvor han bl.a. i 1942 medvirkede i Frederiksberg-Revyen. En tid var han på Kasino i Århus og på Røde Kro Teater som regissør. Derefter gled Poul Møller bort fra den aktive skuespillergerning og var i mange år inspektør ved Regina Biografen, hvortil Hertha Skaarup havde bevillingen. Han var gift med Dagny Johanne Mariane Poulsen, født Jensen.


Har medvirket i følgende 2 revyer:
Fønix Teatret 1942
Nørrebros Teater 1932