Martha Petersen

Biografi
Martha Petersen medvirkede i Sommerrevyen "Hr. Christensens Døtre" / "Amager Løjer og Langkaal" på Røde Kro Teater i 1908.


Har medvirket i følgende 3 revyer:
Helsingør-Revyen 1922
Røde Kro Teater 1908
Scala Teater 1925