Tove Wegener


Har medvirket i følgende 4 revyer:
Helsingør-Revyen 1920 1921
Scala Teater 1925 1926