Frederik Ricard
Født: 26-4-1870 i København
Død: 16-12-1931
Gravsted: Vestre Kirkegård - Kbh

Billede af Frederik Ricard
Biografi
Frederik Cecil Jean Ricard var søn af departementschef, etatsråd, senere gehejmekonferensråd Christian Frederik Ricard og Signe Sophie Vilhelmine Møller. Han blev student i 1887 og cand. jur. i 1895 og derefter ansat som assistent i forsikringsselskabet Danmark 1896-99. Han var kontorchef i Landbygningernes alm. Brandforsikring 1899-1909. I 1910 blev han overretssagfører, birkedommer på Læsø i 1913 og assesor i Landsoverretten i Viborg i 1915. I 1919 blev han ansat som landsdommer ved Vestre Landsret i Viborg og forblev i denne stilling indtil sin død. Frederik Ricard blev revyforfatter allerede som 20-årig og vakte første gang opmærksomhed i 1890 som medforfatter til forestillingen "Glutter ombord". Frederik Ricard var bror til forfatteren Olfert Ricard (02-04-1872 - 20-06-1929)


Har medvirket i følgende 1 revyer:
Studenter foreningen - revyerne 1897

Har arbejdet med følgende 26 revyer:
Den forunderlige lymfe (1890)Tekst
Glutter ombord (1890)Tekst
Ny jord (1894)Tekst
Velkommen i det grønne (1894)Tekst
Komfurdrengene el. Fra K-Ø (1896)Tekst
Mestersvendene (1897)Tekst
Frelserpigen el. Den omvendte Verden (1900)Tekst
Taksameterkuskens datter (1901)Tekst
Romanfabrikanten (1904)Tekst
Den uartige Dreng (1905)Tekst
Op med våbene (1906)Tekst
Tag det op med Ånden (1906)Tekst
Den uartige dreng (1906)Tekst
Lykkens Galoscher (1907)Tekst
Sløjfedrengene (1907)Tekst
Cirkusduft (1907)Tekst
Kristian Nørrebro (1908)Tekst
Sommermenuen el. Søstrene Hansen (1908)Tekst
Søstrene Hansen (1908)Tekst
Når kvinderne vælger (1909)Tekst, Tekst
Varehuset (1910)Tekst
Varehuset ''Danmark'' (1910)Tekst
Nytårsnat 1911 (1911)Tekst
Bil-Jonen (1913)Tekst
Taksameter - Knudsens datter (1926)Tekst