Carl Ewald
Født: 15-10-1856 i Bredelykke v/ Gram, Sønderjylland
Død: 23-2-1908
Gravsted: Gentofte Kirkegård - Kbh (nedlagt)

Biografi
Carl Ewald, forfatter, var søn af forfatteren Herman Frederik Ewald og den holstenske præstedatter Julie Caroline Oest. Han blev født på gården Bredelykke ved Gram i Sønderjylland. Efter krigen 1864 flyttede familien til Nyhuse ved Hillerød. Han blev student fra Frederiksborg Gymnasium, men måtte på grund af sygdom opgive at tage eksamen i forstvidenskab. I stedet blev han ansat som lærer på Zahles Seminarium. Han købte senere Frederiksberg Realskole og underviste i naturhistorie ved vandringer i Frederiksberg Have. Efter at have arbejdet som journalist ved en lokalavis i Svendborg slog han sig ned som freelance journalist i København, hvor han blev medredaktør af Ove Rodes tidsskrift København. Under mærket "Hr. Hansen" leverede han journalistik til Politiken. Han begyndte endvidere at skrive bøger og udgav i 1880'erne en række problembøger i tidens stil om bl.a. kønsroller og børneopdragelse og udfoldede sig i årene derefter med stor energi i snart sagt alle genrer. Han skrev historiske romaner, genfortalte danske sagn og folkeeventyr og oversatte bl.a. Brødrene Grimms eventyr til dansk. I 1882 udkom hans første samling Æventyr, der blev fulgt af adskillige flere, og som er hans mest varigt populære bidrag til dansk litteratur. Næsten alle disse eventyr tematiserer naturens kræfter. Carl Ewald modtog i 1897 Det anckerske Legat. I sit første ægteskab var han gift med Emilie Salomon og efter skilsmisse giftede han sig med Betty Ponsaing, som overlevede ham. Han var far til Jesper Ewald (født 1893) og Poul Henningsen (født 1894). Sidstnævnte som resultatet af en udenomsægteskabelig relation til Agnes Henningsen.


Har arbejdet med følgende 1 revyer:
Holder De af Brams, Passer og Petersen? (1962)Tekst