H. C. Andersen
Født: 2-4-1805 i Odense
Død: 4-8-1875 (70 år)
Gravsted: Assistens Kirkegård - Nørrebro - Kbh

Billede af H. C. Andersen
Biografi
Hans Christian Andersen var skomagersøn og født i Hans Jensens Stræde i Odense, hvor han boede i kort tid fra 1805-07. I 1807 flyttede han med familien til et andet hus i Munkemøllestræde 3-5 i Odense, hvor han tilbragte barndomsårene fra 1807 til 1819. Da H.C. Andersen var 11 år døde hans fader og han var derefter faktisk overladt til sig selv. Han gik i skole en gang imellem og tilbragte ellers det meste af tiden med at lære historier i stedet for at lære at læse. Han havde nemt ved at huske og lærte nogle af tingene ved at lytte til en dreng i nabolaget. Han huskede og kunne genfortælle stykker til enhver som ville lytte til ham samtidig med at han imiterede som en balletdanser, akrobat eller pantomist. Dette fik imidlertid sin afslutning da hans mor satte ham i lære hos en væver, senere på en tobaksfabrik og til sidst hos en skrædder. H.C. Andersen vidste at disse ting ikke var noget for ham. De eneste ting der havde hans interesse var teater, bøger og historier. Da han var 14 år gammel besluttede han sig for at tage til København og få måneder efter sin konfirmation forlod han Odense for at søge lykken i København. De tre følgende år var en oplevelse i stor fattigdom. I årene 1820-22 var han ved Det Kongelige Teaters danse-, synge- og korskole. Han tjente en lille skilling ved at synge i et drengekor indtil hans stemme gik i overgang og han prøvede at komme ind på balletten, men hans kejtethed gjorde en karriere her umulig og han blev afskediget. Han forsøgte sig også forgæves med håndens arbejde - men det faldt ham aldrig ind at tage tilbage til Fyn og indrømme nederlaget. Da han var 17 år vakte han opmærksomhed hos Jonas Collin, der var direktør for Det Kongelige Teater. Collin havde læst og set et stykke af ham og så at den unge Andersen havde talent. Collin fik penge fra Kong Frederik den 6. til Andersens uddannelse og sendte ham til en skole nær København. Hans lærer var en bitter mand og behandlede ham hårdt og hånede ham for hans ambitioner om at blive forfatter. Til sidst besluttede Collin sig for at tage den unge væk fra skolen og arrangerede i stedet studier i København med en privatlærer. I 1828, da H.C. Andersen var 23 år, bestod han den nødvendige eksamen for at studere på Københavns Universitet. H.C. Andersens litterære værker blev første gang udgivet på dansk i 1829. I 1833 gav kongen ham et rejselegat og han tilbragte 16 måneder med at rejse gennem Tyskland, Frankrig, Schweiz og Italien. Hans arbejder var digte, skuespil, noveller og rejsehistorier. H.C. Andersen medbragte altid et reb på sine rejser, da han var bange for ildebrand. Han var i perioden 1831-1873 på 30 rejser til udlandet og levede næsten 15 år af sit liv i andre lande. Fra 1835 begyndte han at skrive, sine senere til mere end 100 sprog oversatte eventyr. I 1835 udgav H.C. Andersen "Eventyr for Børn". Folk som læste hans historier - voksne som børn - ønskede mere og H.C. Andersen skrev ialt 168 eventyr. Han skrev historierne netop som han ville have fortalt dem. Skønt han aldrig blev gift og ikke selv havde nogen børn havde han det godt med tolke børnenes natur. H.C. Andersen blev en af verdenslitteraturens udødelige. Eventyrene som han skrev har ingen skrevet mage til hverken før eller siden. Blandt hans eventyr er bl.a. "Den standhaftige Tinsoldat", "Snedronningen", "Svinedrengen", "Kejserens nye klæder", "Fyrtøjet", "Klods-Hans" og "Nattergalen".


Har arbejdet med følgende 5 film:
En desertør (1940)Sangtekster
Wienerbarnet (1941)Sangtekster
Det gamle guld (1951)Sangtekster
Der kom en soldat (1969)Frit efter
Historien om en moder (1979)Frit efter

Har arbejdet med følgende 2 revyer:
Men alli´vel (1941)Tekst
Holder De af Brams, Passer og Petersen? (1962)Tekst

Har arbejdet med følgende 2 tegnefilm:
Fyrtøjet (1946)Bogforlæg
Svinedrengen og Prinsessen på ærten (1962)Frit efter

Bøger om H. C. Andersen:
Andersen - en biografi af Jens Andersen
Paradisbarnet af Rolf Dorset

Link til yderligere info:
http://www.hcandersen-homepage.dk