Theis Gail


Har medvirket i følgende 1 TV-serier:
Mor er major (1985)Bruno Svendsen, Svendsens søn