Tivoli
Stjerner og striber
1916

Beskrivelse
Blandt revyens numre:
Dyrtidsvisen, (Carl Fischer)
Den kommer aldrig mer igen,
En time før,
Jeg kan bli'e så ne'trykt når jeg tænker derpå,
Lovise,


Medvirkende:
Carl Fischer
Axel Boesen
Astrid Kragh
Ellen Feldmann
Hertha Strandvold