Molbo-Revyen
Femmøller-Revyen
1983

Beskrivelse
Sommer-Gags