Korsør Sommerrevy
Sommerlyst Revyen
2019


Medvirkende:
Anne Karin Broberg
Lukas Birch