Korsør Sommerrevy
Sommerlyst Revyen
2020


Medvirkende:
Anne Karin Broberg
Lukas Birch