Dragør Revyen
På havnens bund
1926


Medvirkende:
Arthur Jensen
Rigmor Svenstrup
Carl Frandsen
Robert Wærling
Jens Kroman
Vic. Hylén
Theresia Swane
Grete Rose