A.B.C. revyerne
ABC for viderekomne
1956

Beskrivelse
Bl.a. revyens numre:
Skolekammerater m. Kjeld og Dirch.
Lis Groes m. Dirch.