Columbus-Revyen
Columbus-Revyen
1935

Beskrivelse
Mette Girls