Bornholmerrevyen
Det' bare kanon
2000


Medvirkende:
Pia Jondal
Ann Hjort
Søren Hauch-Fausbøll
Henrik Koefoed