Hanstholm Revyen
En på kajen
1984


Medvirkende:
Søren Hauch-Fausbøll
Jan Elle
Dorte Koch