Vildbjerg Revyen
Vildbjerg Revyen
2002

Beskrivelse
Jan Schou som den uskyldige prins Nicolai på Schackenborg og som Birthe Rønn Hornbech.

Hoteldirektør Ove Jørgensen optrådte som Ovalia.