Vordingborg-Revyen
Vera og Valde på Valdemar
1995


Medvirkende:
Bente Eskesen
Chresten Speggers-Simonsen