Ellen Marie, Brovejen Revyen

Beskrivelse
Revyen blev i august 1984 spillet på Benløse Kro