Charlottenlund-Revyen

Vikingefælden (1911)
Charlottenlund Sommerrevue (1912)
Charlottenlund-Revyen (1913)
Charlottenlund-Revyen (1914)
Charlottenlund-Revyen (1915)
Charlottenlund-Revyen (1916)
Charlottenlund-Revyen (1917)
Charlottenlund-Revyen (1918)
Der var engang (1919)
Charlottenlund-Revyen (1920)
Charlottenlund-Revyen (1921)
Sådan ligger landet (1922)
Charlottenlund-Revyen (1923)
Charlottenlund-Revyen (1924)
- Alt i Danas have (1925)
Charlottenlund-Revyen (1926)
Charlottenlund-Revyen (1927)
Det er godt gjort a' Peddersen (1928)
Charlottenlund-Revyen (1929)
Charlottenlund-Revyen (1930)
Charlottenlund-Revyen (1931)
Hvem er De? (1932)
Gå med i lunden (1933)
Charlottenlund-Revyen (1934)
Den hvide verden og den grønne skov (1935)
Vi gaar i arken (1943)
Charlottenlund-Revyen (1947)
Charlottenlund-Revyen (1948)