Landsbyen på Dyrehavsbakken

Op med humøret (1944)