Rosenhaven på Dyrehavsbakken

Sommershow (1952)
Sommerrevyen (1953)
Sommerrevyen (1954)
Rosenhaven på Dyrehavsbakken (1961)
Rosenhaven på Dyrehavsbakken (1964)