Sandkroens Sommerrevy

Seks i sandet (1992)
Sikker sol på Sandkroen (1993)