Skovsbo Gods
Skovsbovej 155
5540 Ullerslev

SKOVSBO


Rigsråd Erik Hardenberg (1534-1604) arvede Skovsbo i 1556 efter sin far, den indflydelsesrige lensmand og rigshofmester under Frederik 2. Eiler Hardenberg. Få år senere, 1572, begyndte han at opføre den nuværende hovedbygning. Bygningen består af en vestfløj med ottokantet indgangstårn midt på facaden og med en tilføjet kort sydfløj forbundet med hovedfløjen ved et firkantet forbindelstårn. Den hvidkalkede hovedbygning er opført i munkesten. Den er i to etager under et stejlt tag med rødt tegl, dog er tårnet beklædt med skifer. Bygningen hviler på en sokkel af tilhugget kampesten. Under hele bygningskomplekset løber en kælder med hvælvet toft båret af svære søjler.

Skovsbos svungne renæssancegavle er inddelt af vandrette profilerede sandstensbånd og med små spir (pinakler) Murbehandlingen på de karakteriske gavle peger på italieneren Domenicus Badiaz som arkitekten.

I 1881 blev den nordre fløj tilføjet ved arkitekt August Klein. Tilbygningen følger samme plan som den oprindelige tårnligende sydfløj fra 1570'erne. Nordfløjen er smukt afstemt med renæssanceanlægget og understreges ved at fremstå i røde sten.

Ingen offentlig adgang. Kan ses fra vejen

Beliggenhed: Kerteminde Kommune, 7 km. syd for Kerteminde

Politikkens bog om: DANMARKS SLOTTE OG HERREGÅRDEDenne lokation er blevet brugt i følgende film
Det store løb (1952)