Sengeløse Kirke

2630 Taastrup

SENGELØSE KIRKE

Sengeløse Kirke, der skal være viet til S. Poull, blev sammen med kirken i Gadstrup ved et udateret gavebrev skænket af Absalon, ærkebisp i Lund, til Vor Frue Kloster i Roskilde. Klostrets rettigheder til kirkerne stadfæstedes 13. Aug. 1257 af Pave Alexander 4.

Frederik 1. overdrog 1523 Klosterets gods som kgl. Len til Henrik Krummedige. 1656 fik rigsråd Sivert Urne til Rårup Jus patronatus til Sengeløse Kirke, og denne har siden tilhørt ejerne af Rårup, der efter Sivert Urnes Enke, Catrine Sehested, fik navnet Catrinebjerg.

Kirkens nuværende alter er fra 1581 med malerier af nadveren, korsfæstelsen og opstandelsen, samt de fire evangelister.

Baroktavlen er fra 1650 og har ligeledes et maleri af den hellige nadver.

Døbefonden er lige så gammel som kirken, eller ældre, af Roskilde typen, udhugget i granit.

Beliggenhed: Sengeløse 20 km vest for København

Kilde: DANMARKS KIRKER bind 1 udgivet af Nationalmusæet.

Denne lokation er blevet brugt i følgende film
Fodboldpræsten (1951)