Sandholmlejren
Sandholmgårdsvej 40
3460 Birkerød

SANDHOLM LEJREN


Bygningerne blev opført i årene 1909-12 og fungerede i årene 1945-85 som kaserne for Den Kgl. Livgarde. I 1985 blev den tidligere kaserne omdannet til en modtagelseslejr for det stigende antal flygtninge, som kom til Danmark. Dansk Røde Kors havde ansvaret for at lede modtagelseslejren, dvs. stå for alt det praktiske omkring indkvartering og bespisning. Når der har været mest pres på, har op til 1.200 mennesker boet i lejren, som var beregnet til maksimalt 900 asylansøgere. Da Danmark i 1986 blev udsat for en usædvanlig stor tilstrømning af asylansøgere måtte Sandholmlejren lukke for tilgang. På nogle tidspunkter har der været 60 forskellige nationaliteter repræsenteret i Sandholmlejren. For de fleste flygtninge var lejren første stop i Danmark, inden de blev fordelt ud over landet eller sendt ud af landet. Det betød bl.a. at etniske grupper, der havde et mildest talt anspændt forhold til hinanden, kom til at bo dør om dør. Det gav sammen med flere flygtninges tyndslidte nerver og deraf følgende korte lunte anledning til voldsomme sammenstød, hvor politiet måtte skille parterne. I 1994 blev der oprettet en lukket afdeling for udlændinge, som blev frihedsberøvet efter udlændingslovens bestemmelser. Afdelingen blev nedlagt efter, at der havde været rejst international kritik af ordningen.


Kilde: Danmarkshistoriens steder

Denne lokation er blevet brugt i følgende film
Soldaterkammerater (1958)
Soldaterkammerater rykker ud (1959)
Soldaterkammerater på vagt (1960)
Soldaterkammerater paa efteraarsmanøvre (1961)
Soldaterkammerater på bjørnetjeneste (1968)
Piger i trøjen (1975)
Piger til søs (1977)
Et rigtigt menneske (2001)