Katrine og Oluf Larsens gård

2640 Hedehusene

Grisehandler Oluf Larsens gård i tv-serien "Matador" blev fundet af Magnus Magnusson og lå i Vindinge på Roskilde-egnen. Gården tilhørte Valborg og Laurits Willumsen, som havde overtaget den i 1930. Gården havde et jordtilliggende på 15½ td. land. Stuehus og stald var fra 1850 - og de stråtækte længer gav den 1930er stemning som filmfolkene ønskede. "Ødegården på Stærkindevej i Vindinge" var den mellemste af 3 mindre gårde (matr.nr. 17b), som lå langs Kvistbjergvej, der strakte sig mod syd fra Stærkendevej og fik navn efter højdepunktet lige vest for den sidste af gårdene. Gårdene var som andre ejendomme i området opkøbt af Nymølle Grusgrav og blev lejet ud til beboelse eller som i dette tilfælde til filmoptagelser - indtil grusgravningen nåede til dem. Efter afslutningen af optagelserne i 1981 kunne Laurits Willumsens gård rives ned og grusgravningen fortsætte. Siden har den øde og nu nedrevne gård lokalt heddet "Matadorgården". Området som efter grusgravningen blev overtaget af det i 1978 oprettede I/S Hedeland er i dag et uforligneligt naturområde.

Roskilde Tidende besøgte stedet den 25. april 1979, hvor filmholdet i bidende kulde var i gang med at optage et par scener til seriens 11. afsnit, hvor Ellen og Daniel får foræret en hest hver.

Kilde: Artiklen “Matadorgården” – Grisehandler Larsens gård i Vindinge fra Vindinge Lokalhistoriske Forening og Arkiv.

Medlemmer af Reerslev-Stærkende Landsbylaug har kunnet bekræftet at de har hørt at denne gård eksisterede, men er revet ned i forbindelse med at der blev etableret grusgrave i området.

Denne lokation er blevet brugt i følgende TV-Serier
Matador