Veksø Kro
Veksø Bygade 19
3670 Veksø

Veksø Kro blev bygget 1863. Det var en privilegeret kro med forpligtelse til at modtage vejfarende med opstaldning af heste, bespisning og overnatning. Kroen skulle også have plads for vejfarende, der ikke kunne betale. De kunne overnatte i rejsestalden, der lå mellem kroen og Skibstedgård. Rejsestalden blev revet ned 1968.

Kroen var centrum for mange aktiviteter. Før der kom kro i Stenløse (1896) blev Veksø Kro også brugt til sognerådsmøder. Den vinkelbygning i to etager, der rummer krosalen (teatersalen), blev bygget 1908. Den erstattede de sidste tre fag af det gamle hus. Over salen var der en lejlighed til krofolkene.


De sidste kroholdere på Veksø Kro var Carl og Mary Nielsen. Fru Nielsen drev i mange år kroen efter sin mands død. Den lukkede i 1981 efter hendes død. Stenløse Kommune købte kroen i 1985 og fuldførte den restaurering, en privat ejer var gået i gang med. Bygningerne blev indrettet til mødelokaler og klublokaler. Huset kaldes dog stadig Veksø Kro.

Krosalen blev også sat i stand. Salen var oprindeligt dekoreret af "Champagnemaleren", Peter Hansen fra Slagslunde. Rester af denne udsmykning kan ses på to søjler med årstallene 1863 og 1908 og i blomsterranken langs loftet, som er fra 1908 og udført på vådt puds.

Peter Maler fra Søsum malede omkring 1939-40 vægmalerierne efter prospektkort. De noget naivistiske vægbilleder er bevaret. Poul Andersen, Søsum, reparerede og opfriskede dekorationerne. Langs trappen til første sal var der i sin tid malet borter med svaler i hjørnerne, men de fik ikke lov at komme frem ved restaureringen.

Krosalen blev derefter taget i brug af Veksø Amatør Teater af 1985.

Vægmalerierne er de samme som da filmen "Fætrene på Torndal" blev optaget.

Baren i filmen "Fætrene på Torndal" er også beliggende på Veksø Bygade 19. Lokaler benyttes nu af Veksø Ungdomsklub.

Denne lokation er blevet brugt i følgende film
Soldaterkammerater på bjørnetjeneste (1968)
Fætrene på Torndal (1973)