Rosenholm Slot
Rosenholmvej 119
8543 Hornslet

ROSENHOLM SLOT

Rosenkrantz´erne påbegynder Rosenholm
For mange personer er der noget utroligt fascinerende ved et renæssanceslot, der som Rosenholm har været i samme slægts eje siden dets opførelse i 1559. Før Rosenholm blev opført, var der en borg på stedet kaldet Holm. Stedet er nævnt første gang i 1363. I 1559 blev den mageskiftet til Jørgen Rosenkrantz der rev Holm ned og påbegyndte opførelsen af den bygning han kaldte Rosenholm.

Bygningen
Det firfløjede Rosenholm er opført i flere tempi, hvad der egentlig ikke synes at påvirke heldhedsindtrykket af det harmoniske bygningskompleks der har sin arkitektoniske rod i italiensk renæssance, men står man inde i gården og følger linierne rundet mellem de fire fløje, er det tydeligt at de ikke er bygget på samme tid. Øst fløjen er den der er bygget først. Den er den højeste af de fire fløje og er flankeret af to kuppelformede tårne. Det bemærkelsesværdige ved den fløj er at den oprindeligt er opført med en åben loggia (søjlegang) ind mod gården. Den blev dog hurtigt muret til - sikkert efter den første danske vinter. Man må alligevel beundre, at arkitekten har været i stand til sælge ideen om en åben loggia til danske ridder Jørgen. Står man i gården kan man stadig tydeligt se hvor åbningerne har været. Omkring 1570 er vestfløjen blevet bygget d.v.s. at de to fløje hang ikke sammen i starten. Et par gange henover gårdspladsen en kold vintermorgen, har sikkert været en af grundene til, at det relativt hurtigt blev ændret på dette forhold og indenfor de næste ti år blev de to sidefløje føjet til. I 1580 har Rosenholm således fået den form som man stadig ser i dag.

Godset i dag
I 1930’erne gik besiddelsen, som indtil nationalbankdirektør Hans Lensbaron Rosenkrantz’s død i 1936 havde været holdt i hævd som et samlingsted for slægtens store og kostbare traditioner, helt i opløsning og skove og avlsgården blev solgt fra og Rosenholm fik sin nuværende størrelse på 33 ha park, eng og skov. Efter lensbaronesse Carin Rosenkrantz’s død i 1996 overgik Rosenholm fra familien til Rosenholm fonden, der i dag har Christian Rosenkrantz som bestyrelsesformand og baron Erik Christian Rosenkrantz der idag fungerer som daglig leder - så slægten påvirker forsat udviklingen på stedet den dag i dag.

Restaurationer
I modsætning til det ydre har Rosenholm, været underkastet store forandringer gennem tiden. Det indre udstyr skyldes hovedsageligt Iver Rosenkrantz (1674 - 1745) der lod hovedbygningen istandsætte fra kælder til loft, fik parken omlagt og lod de prægtige linnealler plante. I 1800 tallet gennemgik Rosenholm en temmelig hårdhændet restaurering, hvor bl.a. de kalksten der var anvendt på slottet blev erstattet med cement. Cement var på dette tidspunkt et nyt og spændende produkt. På den lille pavillion i Parken hvor kalkstenene er bevaret kan man få en idé om hvordan det har set ud i sin tid. Endvidere blev alle gårdene der grænsede op til slottet, revet ned og samlet syd for borggården. Under Holger og Carin Rosenkrantz er der gennemført store vedligeholdelse arbejder. Taget er således udskiftet i 1960’erne og broen over voldgraven er ligeledes total renoveret. I slutningen af 1990´erne har Rosenholm gennemgået en lang række forbedringer under den nuværende ledelse og fremstår i dag som et flot eksempel på, at det trods vanskelige tider for slotte og herregårde er muligt at bevare en del af dansk kulturarv.

Yderligere info : www.rosenholmslot.dk

Det norske filmdrama "Hendes meget kongelige højhed" blev i 1968 optaget på Rosenholm Slot.

Denne lokation er blevet brugt i følgende film
Ballade på Bullerborg (1959)
Denne lokation er blevet brugt i følgende julekalendere
Jul på slottet (1986,1991,1998,2013)