Rolighed
Skodsborg Strandvej 301-303
2942 Skodsborg

ROLIGHED

Rolighed er en af 1700-tallets flotteste landsteder på strækningen Skodsborg - Vedbæk kysten.Skønt fuldstændig ombygget 1927 - 30 er det stadig et meget flot hus, nærmest i "colonial style". Det store norske træhus fra 1794 er oprindelig opført i Norge, men blev nedtaget og genopført i Skodsborg af den norskfødte konferensråd Carsten Anker.
Carsten Anker stod den senere Christian 8. nær. I 1807 havde han haft den vordende hertug Wellington (1769 - 1852) som ubuden gæst på Rolighed, da englænderne var gået i land lidt nordligere på Strandvejen. Wellington skånede dog huset for plyndring, da han på vægen gendkendte et portræt af sin gode ven Peter Anker, dansk guvernør i Vest Indien og bror til Carsten Anker.
I 1959 blev hele herligheden købt af Det Konservative Folkeparti. Med Ole Hagen som arkitekt indrettedes den smukke ejendom til kursuscenter, og fra omkring 1965 drev "Fonden af 28. maj 1948" ejendommen.

Kilde "Strandvejen før og nu" af Bo Bramsen.

Denne lokation er blevet brugt i følgende film
Mani (1947)