Risinge Gods
Risingevej
5540 Ullerslev

Risinge nævnes i 1688 som "Hofuitgaard", men var allerede i 1525 del af et krongods. Risinge blev aldrig en adelig slægtsgård heller ikke en stor herregård. Den meget smukke og dejligt beliggende hovedbygning er ombygget og udvidet, siden dens kerne opførtes, antageligt i midten af 18. årh. I 1929 købtes Risinge af Oluf baron Bille Brahe.

Det er på Risinges jorde, man tænkte på at opføre et kæmpekraftværk ( atomkraftværk ) med dertil hørende havneanlæg.

Opført: ca. 1750 ( 1794-1859; det store tårn 1903 ved Anton Rosen).
nuværende ejer er T C baron Bille Brahe

Kildetekst: Janich Hansen

Ingen offentlig adgang. Kan ses fra vejen

Beliggenhed: Ullerslev kommune, syd for Kerteminde

Foto: Annette Richardt.

www.risinge.dk

Denne lokation er blevet brugt i følgende film
Det store løb (1952)